3-вариант ИТН

Информатиканың теориялық негіздері

3-вариант

 

Теңбе теңдік ережесі:

Егер пікірлердің екіншісі жалған болса, пікірлер теңбе теңдігі ақиқат болады

Егер пікірлердің екеуі де ақиқат болса, пікірлер теңбе теңдігі жалған болады

Егер пікірлердің біріншісі жалған болса, пікірлер теңбе теңдігі ақиқат болады

Егер пікірлердің екеуі де жалған болса, пікірлер теңбе теңдігі жалған болады

Егер пікірлердің екеуі де жалған болса, пікірлер теңбе теңдігі ақиқат болады

Егер пікірлердің біреуі жалған болса, пікірлер теңбе теңдігі жалған болады

Егер пікірлердің екеуі де ақиқат болса, пікірлер теңбе теңдігі ақиқат болады

Егер пікірлердің коньюкциясы болса, пікірлер теңбе теңдігі ақиқат болады

Вербальды (мәтіндік) модель мысалы:

Естіген дыбысты нотаға түсіру

Дін

Жол жүру ережелері

Оқулық

Математикалық лингвистика

Полиция протоколы

Алгоритмнің формальді сипаттамасы:

итмдері

Санның ортақ бөлгішін анықтау алгоритмі

Рекурсивті функциялар

Пост-Тьюрнинг машиналары

Марковтың нормальды алгоритмдері

Квадрат теңдеудің түбірін табу алгоритмі

Дизьюнкция мен коньюкцияның қасиеті:

Аналогтык

Нәтижелік

Жалпылық

Ассоциативтілік

Импликациялық

Комутативтік

Дистривутивтік

Шарттық

Жабық жүйенің сипаттамасы:

Ақпарат арналары жүйеге қатынамайды

Жүйе құрамы тұрақты

Компоненттері сыртқы ортамен байланыспайды

Ақпарат арналары жүйеден шықпайды

Жуйе құрамы өзгеріп тұрады

Жүйе құрылымы өзгермейды

рамы өзгереді

H.

Ақпараттың материалды тасушысы:

Принтер

Джойстик

Уақыт

Кітап

Жылдамдық

Сканер

Электромагнитті алаң

Санау жүйесінің түрі:

Салыстырмалы

Санауыш

Унарлы

Позициялы

Тізбекті

Позициялы емес

Таңдамалы

Топты

Логикалық операцияның түрі:

Және

Сонымен

Емес

Иә

Ендеше

Жоқ

Модельдеуде «бірдің-көпке» байланыс түрінің мысалы:

Адам-(басқарады)-телефон

Қала-(тұрады)-тұрғындар

Мекеме-(басқарады)-деректор

Сатып алушы-тауар

Студент-пән

Автокөлік-(басқарады)-жүргізуші

Ақпараттық модельдеудің қарапайым ұғымы:

Адам

Нақты объект

Роль

Сөздік алгоритм

Сипаттау

Дін

Оқулық

Математикалық лингвистика

Пост және Тьюрингтің абстрактілі машиналарының атқаратын қызметі:

Функцияның графигін тұрғызубаспаға шығару

Бастапқы мәліметтерді енгізу

Күрделі математикалық есептеулер жүргізу

Бағдарламаны орындау

Нәтижені талдау

Жедел жадыда сақтау

 

 

 

 

Тьюринг алгоритмдік машинасында:

Лента бастиекке қарағанда оң немесе сол бағытта жылжиды

Алфавитінде бос белгі деп аталатын символ болады

Бастиек лентаға қарағанда оң немесе сол бағытта жылжыиды

Бастиек қозғалыссыз болады

лента ұяшықтарының саны шектелген болады

бастиек ұяшықтың үстінде орналаспайды

екілік алфавит қолданылады

лента қозғалыссыз болады

Модельдеуде «бірдің-бірге» байланыс түрінің мысалы:

Облыс-(тұрады)-районнан

Мекеме-(басқарады)-директор

Адам-(басқарады)-телефон

Автокөлік-(басқарады)- жүргізуші

Қала-(тұрады)-тұрғындар

Сатып алушы-тауар

Автобус-(тұрады)-жолаушы

Жүйелердің түрі:

Жасанды

Логикалық

Бүтін

Табиғи

Сандық

Композициялық

Синонимдік

Марковтың нормальды алгоритмдері:

Білім беруді ақпараттандыру жүйесінде қолданылады

Кері байланысты нығайтады

Бейнелерді тануда қолданылады

Символдық түрлендіру тілі ретінде қолданылады

Мамандырылған бағдарламалау тілінің негізі болып табылады

Жасанды интеллект жүйелерін әзірлеуде қолданылады

Кибернетикалық негізі болып табылады

Санау жүйесін реттейді

командасын орындағаннан кейін Пост машинасының лентасының күйі қандай болады

 

17. Ондық санау жүйесінде санның жазылуын көрсетіңдер

a)

 

b)

c)

d)

e)

 

өрнегімен қандай сан жазылған

a)

16

c)

d)

10

 

өрнегімен қандай сан жазылған

a)

124,537

c)

d)

21,22

 

) санау жүйесіне келтіріңдер

010

000

1000011

1001110

1000000

?

Алгоритм екі көрші элементтер жұбын салыстыру және қарастырған тізбектің бағытын алма кезек ауыстырып отыруға негізделген. Соңғы ауыстырудың орнын(индексін) сақтай отырып сұрыпталған және сұрыпталмаған тізімнің сол және оң жақ шетін өзгертеді. Процесс сол және оң жақ шеттері қиылысқанша жалғастырылады.

тура қосу көмегімен сұрыптау;

тура таңдау көмегімен сұрыптау;

көпіршікті сұрыптау;

шейкерлік сұрыптау;

Шелл сұрыптауы.

 

(85, 38, 41, 82, 90, 95, 6, 29) тізімін сұрыптаудың қандай алгоритмінің барлық жүрістерінің нәтижесі келтірілген

 

95

 

тура қосу көмегімен сұрыптау;

тура таңдау көмегімен сұрыптау;

көпіршікті сұрыптау;

шейкерлік сұрыптау;

Шелл сұрыптауы.

сызықтық тізім, онда барлық қосу және жою амалдары (және негізінен деректерге қатынау амалдары) тізімнің екі шетінде де орындалады;

сызықтық тізім, онда барлық қосу және жою амалдары (жңне негізінен деректерге қатынау амалдары) тізімнің тек бір шетінде орындалады;

сызықтық тізім, онда барлық қосу амалдары тізімнің бір шетінде орындалады, ал жою амалдары (және негізінен деректерге қатынау амалдары) екінші шетінде орындалады;

тораптардың шектелген жиыны, олардың біреуі еншілі торап болып табылады, ал қалғандары оның ішкі жиындары болады (олардың да өзінің тораптарының ішкі жиындары болуы мүмкін);

тораптардың шектелген жиыны, ол бір еншілі тораптан және екі қиылыспайтын ішкі жиыннан тұрады (олардың да өзінің тораптарының ішкі жиындарының жұбы болуы мүмкін).

. Стек – бұл …

сызықтық тізім, онда барлық қосу амалдары тізімнің бір шетінде орындалады, ал жою амалдары (және негізінен деректерге қатынау амалдары) екінші шетінде орындалады;

сызықтық тізім, онда барлық қосу және жою амалдары (және негізінен деректерге қатынау амалдары) тізімнің тек бір шетінде орындалады;

сызықтық тізім, онда барлық қосу және жою амалдары (және негізінен деректерге қатынау амалдары) тізімнің екі шетінде де орындалады;

тораптардың шектелген жиыны, олардың біреуі еншілі торап болып табылады, ал қалғандары оның ішкі жиындары болады (олардың да өзінің тораптарының ішкі жиындары болуы мүмкін);

тораптардың шектелген жиыны, ол бір еншілі тораптан және екі қиылыспайтын ішкі жиыннан тұрады (олардың да өзінің тораптарының ішкі жиындарының жұбы болуы мүмкін).

. А = 0,101010 сандары үшін кері және қосымша кодты табыңдар.

101010 және 1,101010.

1,101010 және 0,101010;

1,010101 және 1,010110;

1,111000 және 1,000111;

0,101010 және 0,101010;

 

 

 

 

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *