6 н_с_а

нұсқа

1. Проекцияның үш жазықтық жүйесінің кеңістіктегі бөлігі:

A) сегіз бөлік

B) октанттар

C) алты бөлік

D) бес бөлік

E) сегізден бір бөлігі

F) төрттен бір бөлігі

G) төрт бөлігі

H) ширектер

 

A) абсцисса

B) октанттар

C) ордината

D) бес бөлікке

E) аппликата

F) төрттен бір бөлігі

G) төрт бөлігі

H) ширектерге

 

3. Проекциялау әдістері:

A) Орталық проекциялау

B) көлденең проекциялау

C) параллель проекциялау

D) көлбеу проекциялау

E) қиғаш бұрышты параллель

F) ықшамдау

G) кескіндеу

H) түрлендіру

 

4. Сызба болуы тиіс:

A) көрнекі

B) әдемі

C) көрінетін

D) қайтымды

E) бойалған

F) дәлдікпен

G) көлемді

H) ерекше

 

Декарттық жүйедегі өзара перпендикуляр жазықтықтар:

A) көлбеу проекция жазықтығы

B) горизонталь проекция жазықтығы

C) проекция жазықтығына көлбеу

D) проекция жазықтығына проекцияланушы

E) фронталь проекция жазықтығы

перпендикуляр

G) профиль проекция жазықтығы

H) деңгейлік жазықтық

 

6. Кеністіктегі денелерді жазықтыққа проекциялау әдістері:

A) тігінен проекциялау

B) Орталық проекциялау

C) параллель проекциялау

D) қиғаш проекциялау

E) дәл проекциялау

F) кескінді проекциялау

G) моделді проекциялау

H) жазықтықты проекциялау

 

Кеңістікке және проекция жазықтығына қатысты нүктенің орналасуы:

A) проекция жазықтығына

B) проекция осьіне

C) проекция координаталарына

D) түзуге параллель

E) қиюшы түзуге

F) жазықтыққа

G) бетке

H) нүктеге

 

8. Кеңістіктегі нүктені тұрғызу координаталары:

катет

аппликат

начало координат

гипотенуза

ординат

) ординат

диаметр

 

9. Берілген нүкте тиісті болатын проекция жазықтықтары:

горизонталь

профиль

E) қабырғалы

перпендикуляр

параллель

 

10.Үш жазықтықты жүйедегі А нүктесінің орнын анықтаушы:

ордината

октант

аппликат

эпюр

) проекция

абсцисса

Құбырлық цилиндрлік бұранданың белгіленуі:

A) G1/4-A

B) М24х1,25

C) G1/2 LH-A

D) Тr20х8-8е

E) МК6х1

F) Tr40x6-7е

G) S80x20

H) G1LH-B-40

 

Тіректік бұранданың белгіленуі:

A) S50x8-7e

B) М24х1,25

C) G1/2 LH-A

D) Тr20х8-8е

E) S50x8-7H

F) Tr40x6-7е

G) S80x20(р5)-7h

H) G1LH-B-40

 

Кинематикалық бұрандалар түрлері:

A) трапециялық

B) тіректік

C) тікбұрышты

D) дөңгелек

E) үшбұрышты

F) ирек

G) конусты

H) қиғаш

 

Құбырлық пен арматуралық бұрандалар түрлері:

A) трапециялық

B) құбырлық тіректік

C) тікбұрышты

D)құбырлық цилиндрлік

E) үшбұрышты

F) дюймді

G) құбырлық конустық

H) коустық дюймді

 

Бұрандалы бекіту бұйымдарының түрлері:

A) бұрандамалар

B) бұрамасұқпалар

C) бұрамалар мен сомындар

D) тығыршықтар

E) үшбұрышты

F) сіргелер

G) сұққыштар

H) төртбұрышты

 

Конустық дюймді бұранданың қолданылуы, белгіленуі:

A) май құбыржолдары

B) су құбыржолдары

C) цилиндрлік біріктірулер

D) К3/4

E) G ¼

F) МК30х2

G) конустық біріктірулер

 

Бұранданың құрылымдық және технологиялық элементтері:

A) қиықжиек

B) бұранданың сілемі

C) бұранданың шалаойымы

D) бұранда көрінісі

E) бұранда диамтрі

F) ішкі диаметрі

G) сыртқы диаметрі

 

Бұрандамалардың орындаулары:

A) 1 орындау

B) 2 орындау

C) 3 орындау

D) 5 орындау

E) 7 орындау

F) 8 орындау

G) 9 орындау

H) 10 орындау

 

19. Бұранданың негізгі параметрлері:

A) диаметрі

B) адымы

C) профилі

D) қалыңдығы

E) доғасы

F) көлемі

G) алаңы

H) көлбеуі

 

Бұрандалы қосылыстардың кескіндері былай орындалуы мүмкін:

A) Күрделі

B) Конструкциялық

C) Шартты

D) Салыстырмалы

E) ықшамдалған

F) Жан-жақты

G) Геометриялық

H) Практикалық

 

Техникада ең жиі тараған кілтектер:

A) радиалды

B) үшбұрышты

C) тоқтатқыштық

D) призмалы

E) сыналы

F) сегменттік

G) конус тәріздес

H) пирамидалық

 

берілу шарттары:

A) профильге перпендикуляр

B) фронтальға перпендикуляр

C) горизонтальға параллель

D) профильге параллель

E) көлбеу проекцияланушы

F) параллель проекцияланушы

G) фронтальға параллель

H) горизонтальға перпендикуляр

 

23. Фронталь деңгейлік жазықтықтың берілу шарттары:

A) профильге перпендикуляр

B) горизонтальға перпендикуляр

C) фронтальға параллель

D) профильге параллель

E) көлбеу проекцияланушы

F) параллель проекцияланушы

G) фронтальға перпендикуляр

H) горизонтальға параллель

 

берілу шарттары:

A) фронтальға перпендикуляр

B) горизонтальға перпендикуляр

C) профильге параллель

D) профильге перпендикуляр

E) көлбеу проекцияланушы

F) параллель проекцияланушы

G) фронтальға параллель

H) горизонтальға параллель

 

25. Горизонталь деңгейлік жазықтықтың проекция жазықтықтарындағы орны:

A) горизонтальға нақты шамада

B) фронтальға перпендикуляр

C) профильге перпендикуляр

D) горизонтальға перпендикуляр

E) профильге нақты шамада

F) фронтальға нақты бұрышта

G) горизонтальға қиғаш

H) профильге параллель

 

26. Фронталь деңгейлік жазықтықтың проекция жазықтықтарындағы орны:

A) фронтальға нақты шамада

B) горизонтальға перпендикуляр

C) профильге перпендикуляр

D) горизонтальға нақты шамада

E) профильге нақты шамада

F) фронтальға қиғаш

G) горизонтальға параллель

H) профильге параллель

 

27. Профиль деңгейлік жазықтықтың проекция жазықтықтарындағы орны:

A) профильге нақты шамада

B) горизонтальға перпендикуляр

C) фронтальға перпендикуляр

D) горизонтальға нақты шамада

E) фронтальға нақты шамада

F) фронтальға параллель

G) горизонтальға параллель

H) профильге перпендикуляр

Жасаушының орын ауыстыру заңы бойынша беттердің түрлері:

A) бұрандалы

B) айналмалы

C) сызықтық

D) айналу

E) циклдік

F) синустық

G) үшбұрышты

H) квадрат

 

29. Көпжақты беттер:

A) цилиндр

B) сфера

C) конус

D) призма

E) пирамида

F) квадрат

G) куб

H) параллелепипед

 

Беттерді беру тәсілдерін атау:

A) аналитикалық

кинематикалық

графиктік

потенциалды

биквадратты

F) мәтіндік

G) сфералық

H) квадрат

 

 

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *