4 н_с_а

нұсқа

1. Өлшем сызығы ретінде пайдалануға болмайтын сызықтар:

A) контурлық

B) осьтік

C) шығару

D) шеңбер

E) көлбеу

F) өлшем

G) түзу сызық

H) қиғаш сызық

 

2. Масштабты таңдау мынаған тәуелді:

A) пішімге

B) заттың күрделілігіне

C) заттың өлшемдеріне

D) жазба шрифтінің номеріне

E) сызбаның мақсатына

F) сызбаның күрделілігіне

G) сипат тізім номеріне

H) сызба түріне

 

Негізгі тұтас жуан сызықтың қалыңдығы мынаған тәуелді қабылданады:

A) кескіндердің топтамасына

B) сызбаны құрамдастыруға

C) сызба кереғарлығына

D) сызба жиектемесіне

E) сызба пішіміне

F) сызба масштабына

G) сызба тұтастығына

материалына

 

4. Тұтас жуан негізгі сызықтың қолданылатын орны

A) көрінетін контур сызықтары

B) көрінетін өту сызықтары

C) осьтік сызықтар

D) штрихтау сызықтары

E) өлшемдік сызықтар

F) беттестірілген қима контурының сызықтары

G) көрінбейтін контур сызықтары

H) шығарылған қима контурының сызықтары

 

5. Тұтас жіңішке сызықтың қолданылатын орны :

A) штрихтау сызықтары

B) көрінетін ауысу сызықтары

C) үзілу сызықтары

D) ирек сызықтар

E) өлшем және шығару сызықтар

F) шығарма-сызықтар

G) көрінбейтін контур сызықтары

H) осьтік сызықтар

 

6. Рұқсат етілген масштабтар түрлері:

A) үлкейту масштабы

B) кішірейту масштабы

C) нақты шама

D) ондық шама

E) бірыңғай масштаб

масштаб

масштаб

масштаб

 

горизонталь және вертикаль орналастыруға болады:

А1

А2

А3

4

В1

В2

) В3

4

8. Құрама сызбаларда берілетін өлшемдер:

A) габариттік

B) орнату

C) қосылу

D) өзіндік

E) бұрыштық

F) сызықтық

G) радиалды

H) жеңілдетілген

 

9. Тұтас жуан негізгі сызықтың қалыңдығының анықталуы:

A)сызба қиықтарына

B) сызбаның орналасуына

C) сызба айқындығына

D) сызба қоршауына

E) сызба пішіміне

F) сызба масштабына

G) тіліктерге

H) қималарға

Тұтас жуан негізгі сызықтың қолданылуы:

A) көрінетін сыртқы сызықтар

B) көрінетін көшу сызықтары

C) оңашаланған қима сырты

D) үзіктелген сызық

E) өлшемдік сызық

F) қабаттасқан қима сызығы

G) көрінбейтін сызық сырты

H) орталық сызық

 

11. Тұтас жіңішке сызықтың қолданылуы:

A) көрінетін сызықтар

B) көшіру сызықтары

C) үзу сызықтары

D) штрихтау сызықтары

E) өлшемдік сызықтар

F) шығарма сызықтар

G) көрінбейтін сызықтар

H) орталық сызықтар

 

12. Негізгі жазуға параллель орналасатындар:

A) сызба алаңындағы жазбалар

B) таблицалар

C) жазбалар

D) шығарма элементтері

E) нобайлар

F) сұлбалар

G) тетіктер

H) қималар

 

13. Пішімдердің ішкі қоршауларының өлшемдері :

A) сол жағы 20 мм

B) оң жағы 5 мм

C) асты мен үсті 5мм

D) сол жағы30 мм

E) асты мен үсті 7 мм

F) сол жағы 25 мм

G) оң жағы 10 мм

H) асты мен үсті 10 мм

 

Тетіктердің конустық элементтерінің кескіндерінде қойылатың өлшем бірліктері:

A) қиық конустың үлкен табанының диаметрі

B) кіші табанының диаметрі

C) қиық конустың ұзындығы

D) элемент радиусы

E) бұйымның көлемі

F) бұйымның ауданы

G) шеңбердің ұзындығы

H) конус табанының радиусы

 

15. Штрихтау сызықтарына параллель жүргізуге болмайтын сызықтардың түрлері:

A) тұтас жуан негізгі

B) жіңішке нүктелі үзілме

C) шығарма сызық

D) тұтас ирек

E) өлшемдік сызықтар

F) үзілме сызық

G) көрінбейтін сызықтар

H) тұтас жіңішке

 

16. Пішімнің негізгі жазуындағы масштаб түрлерінің белгіленуі:

2:1

3:1

1:3

2:1

1:4

(1:1)

 

17. Рұқсат етілген үлкейту масштабтары:

A) 2:1

М2:1

(2:1)

3:1

1:3

М7:1

М1:4

(1:1)

 

18. Рұқсат етілген кішірейту масштабтары:

1:2

М1:2

(1:2)

3:1

1:3

М7:1

М1:8

(1:1)

 

19. Рұқсат етілген натурал шама масштабы:

1:1

М1:1

(1:1)

3:1

1:3

М7:1

М1:8

(1:1)

 

20. Құрастыру сызбасы, жалпы түрдегі сызба, теориялық сызба құжаттарының шартбелгісі:

A) ЖТ,ҚС,ТС

B) ҚС,ЖТ,ТС

C) ТС,ҚС,ЖТ

D) БС,ТЖ,КС

E) ТЖ,КС,БС

F) КС,ТБ,ОҚ

ТБ,КС,БС

ОҚ,ТЕ,ТЖ

 

21. Профильінің пішініне байланысты бұранда түрлері:

A) үшбұрышты

B) трапециялы

C) тіктөртбұрышты

D) төртбұрыш

E) толқынды

F) ирек

G) винттік

H) конустық

 

Сыртқы және ішкі бұранданың технологиялық элементтері:

A) бунақтың диаметрі

B) бунақтың ені

C) түйіндестіру радиустары

D) бұранда диаметрі

E) бұранда радиусы

а

бұранда

диаметрі

 

Метрикалық бұранданың белгіленуі:

A) М24LH-6g

B) М24х10(P1)-6g

C) М12х1,5

D) Тr12х2

E) МК6х1

F) Tr40x6

G) S80x20

H) G1

 

Жалпы қолданыстағы бұрандалардың типтері:

A) Бекіту бұрандалар

B) кинематикалық бұрандалар

C) тығындағыш бұрандалар

D) иректелген бұрандалар

E) дөңгелек бұрандалар

F) цилиндрлік бұранда

G) метрикалық бұранда

H) цилиндрдің диаметрі

 

Атқаратын қызметіне қарай бұранда түрлері:

A) бекітуші бұрандалар

B) жүрісті бұрандалар

C) арнаулы бұрандалар

D) иректелген бұрандалар

E) дөңгелек бұрандалар

F) цилиндрлік бұранда

G) метрикалық бұранда

H) цилиндрдің диаметрі

 

Ажыратылатын біріктіру түрі:

A) болтты

B) бұрамасұқпа

C) бұрама

Пісіру

Желімдеу

F) Дәнекерлеу

Тойтару

H) шегелеу

 

Ажырамалы жылжымайтын қосылыстар:

A) бұрандамалық

B) бұрамасұқпалық

C) құбырлық

Пісіру

Желімдеу

F) Дәнекерлеу

Тойтару

H) шегелеу

 

28. Трапециялық бұранданың белгіленуі:

A) М20х1

B) М24х1,25

C) М12х1,5

D) Тr20х8-8е

E) МК6х1

F) Tr40x6-7е

G) S80x20

H) Tr40x6-7Н

 

Ажырамайтын біріктіру түрі:

A) болтты

B) бұрамасұқпа

C) бұрама

ісіру

E) құбырлық

F) дәнекерлеу

ойтармалау

H) бұрандамалық

 

Құбырлық цилиндрлік бұранданың белгіленуі:

A) G1/4-A

B) М24х1,25

C) G1/2 LH-A

D) Тr20х8-8е

E) МК6х1

F) Tr40x6-7е

G) S80x20

H) G1LH-B-40

 

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *