7кл 55 урок

Урок № 55

. Ієрархія в групі. Комунікація тварин

 

розширити знання учнів про поведінку тварин; установити особливості соціальної поведінки; сприяти формуванню вміння порівнювати поведінку поодиноких і групових тварин; виявити переваги суспільного способу життя; закріпити індивідуальні вміння складати запитання, судження; розвивати вміння працювати з додатковою літературою та підручником; виховувати етично-ціннісне ставлення до природи, працелюбність, культуру спілкування.

учні називають форми поведінки тварин та типи угруповань тварин за К. Лоренцем; наводять приклади групової поведінки, установлюють переваги суспільного способу життя; пояснюють принципи соціальної поведінки, групову поведінку; роблять висновки про пристосувальне значення поведінки тварин.

Обладнання:

 

 

 

комбінований.

 

   Організаційний момент

Привітання учнів, перевірка їх готовності до уроку. Створення робочого настрою.

 

   Перевірка домашнього завдання й актуалізація опорних знань учнів

   Індивідуальна робота учнів за картками (роздавальний матеріал).

   «Так — ні».

Учитель зачитує твердження, а учні погоджуються або не погоджуються з ними.

1.   Інстинкти специфічні для кожного виду.

2.   Харчова поведінка притаманна всім тваринам і характеризується значною різноманітністю.

3.   Прикладом оборонної реакції є згортання їжака в клубок під час небезпеки.

4.   Поведінку можна умовно поділити на природжену і набуту.

5.   Розчісування кігтями шерсті ссавцями є прикладом репродуктивної поведінки.

6.   Заготовлення бджолами меду є прикладом харчової поведінки.

7.   До захисної поведінки належать дії, спрямовані на уникнення небезпеки.

8.   У більшості видів тварин агресивні конфлікти відбуваються в осінній час, коли активні статеві залози.

пов’язаний з розмноженням.

10.   Полювання ссавців є способом добування нерухомих живих об’єктів.

11.   Батьківська поведінка об’єднує поведінкові акти, пов’язані з виведенням потомства.

12.   У птахів першою фазою батьківської поведінки вважається турбота про пташенят.

Відповіді:

 

 

   «Поміркуй».

Визначити, до якої форми поведінки належать:

 

а)   вистежування здобичі лисицею;

б)   будівництво гнізда перепілкою;

в)   вигодовування пташенят;

г)   захист кішкою кошенят від собаки;

д)   вилизування дитинчат вовчицею;

е)   «купання» горобця в піску;

є)   згортання їжака в клубок;

ж)   тварини валяються в снігу;

з)   обнюхування твариною навколишніх предметів;

и)   викидання чорнильної фарби головоногими молюсками;

і)   горіхівка ховає кедрові горішки в мох.

 

 

   Мотивація навчальної діяльності

Слово вчителя

Австралійський зоолог Конрад Лоренц, який присвятив усе своє життя вивченню поведінки тварин, написав книгу, яку він назвав «Перстень царя Соломона». У передмові до неї автор навів біблійну легенду, що оповідає про дивовижну здатність царя Соломона висловлюватися мовою тварин, приховану від інших людей. «Але я схильний сприйняти цю казку за істину,— пише Лоренц.— Я абсолютно готовий вірити, і в мене є до того всі підстави, що Соломон дійсно міг розмовляти з тваринами, навіть без допомоги чарівного персня, володіння яким приписує йому легенда. Якщо «сигнальний код» суспільних видів тварин узагалі можна назвати мовою, він може бути зрозумілий людиною, що вивчала його «словник»… І справді, у багатьох тварин є своя «мова», правда, дуже примітивна і проста, але вона дозволяє їм спілкуватися між собою, передавати стан радості, тривоги, переляку, голоду тощо. Багато звуків, що видаються тваринами, можна навіть перекласти на мову людей, і не одним словом, а цілою фразою. Наприклад, гусячий крик «га-га-га» має, виявляється, цілком певний зміст: «поспішайте, покваптеся!». А більш довга «фраза»: «га-га-га-га-га-га» означає: «тут є чим поживитися, затримаємося тут».

Конрад Лоренц у своїх книгах дав відповіді на багато запитань, серед яких:

Як спілкуються тварини між собою?

Який спосіб життя переважає серед тварин: суспільний чи поодинокий?

Які переваги має суспільний спосіб життя?

На всі ці запитання ви також будете знати відповідь наприкінці уроку.

Визначення разом з учнями мети і завдань уроку.

 

   Засвоєння нового матеріалу

План пояснення нового матеріалу

   Соціальна поведінка тварин. (Розповідь учителя, бесіда, «Мозковий штурм», робота в групах, самостійна робота учнів з підручником, заповнення таблиці, повідомлення учня.)

   Ієрархія в групі. (Розповідь учителя, складання опорного конспекту.)

. (Розповідь учителя, бесіда, постановка проблемних питань, вправа «Поміркуй».)

   Комунікація тварин. (Розповідь учителя, бесіда, повідомлення учня.)

   Соціальна поведінка тварин

Розповідь учителя

рівнем складності угруповання. Багато видів протягом року переходять від одиночного до суспільного способу життя. Такі переходи притаманні багатьом видам птахів, деяким гризунам і хижим ссавцям (вовки).

 

Запитання до учнів:

— З якою метою тварини об’єднуються в групи?

— Які тварини об’єднуються в групи: одного чи різних видів?

Більшість тварин з метою виживання об’єднуються в групи з особинами свого виду.

Чи існують у природі повністю ізольовані тварини?

Очікувана відповідь учнів:

Повністю ізольоване існування організмів у природі не трапляється, оскільки було б неможливим здійснення їхньої основної життєвої функції — розмноження.

Розповідь учителя

У видів з ізольованим способом життя часто утворюються тимчасові угруповання особин у місцях зимівлі (сонечка, жужелиці) або в період, який передує розмноженню.

«Мозковий штурм»

Які біологічні переваги групового способу життя?

Очікувана відповідь учнів:

долання опору води чи повітря — виконують більш сильні тварини, що рухаються попереду.

Розповідь учителя

Велике значення має груповий спосіб життя в захисті від хижаків. Скупчення великої кількості особин істотно підвищує вірогідність раннього виявлення небезпеки. Властива груповим тваринам система взаємного сповіщення також є захисним механізмом. У різних тварин існують реакції переляку, які часто супроводжуються виділенням «речовин страху» (риби, хатні миші, амфібії). Реагування на речовини, що виділяють поранені або вбиті тварини,— це реакція пристосування на популяційному рівні, коли корисний для популяції ефект досягається ціною загибелі однієї чи кількох особин.

 

Це цікаво

поки дощ не змиє з нещасної залишки речовини.

 

Розповідь учителя

Поодинокі особини часто не в змозі захиститися від хижака, від якого стадо (зграя) обороняється успішно.

Запитання до учнів:

— Наведіть приклади, як група тварин захищається від хижаків.

.)

Розповідь учителя

Взаємовідносини суспільних тварин досягають високого рівня складності й характеризуються своїми нормами співжиття, високорозвиненими інстинктивними реакціями на форми поведінки та системами сигналізації для передачі інформації (їх умовно називають «мовою» тварин).

Існує багато класифікацій різних типів об’єднання тварин, а також особливостей поведінки тварин усередині цих груп.

Робота в групах

Завдання для груп:

— Самостійно опрацювати матеріал та дати відповіді на запитання:

особливості поведінки тварин, об’єднаних у колонію?

особливості поведінки тварин у зграї?

особливості поведінки тварин у стаді?

Очікувані результати роботи учнів у групах

об’єднаних у колонію?

Колонії — це групові поселення осілих тварин, які можуть існувати тривалий час або створюватися на період розмноження, як у птахів (гуси, граки, гагари, чайки та ін.). Колонії тварин відрізняються розмаїттям — від простих територіальних скупчень одиночних форм до об’єднань, де окремі члени, як органи в цілісному організмі, виконують різні функції. Загальними функціями колонії найчастіше стають захист від ворогів і попереджувальна сигналізація. Чайки, ластівки, гуси та інші птахи із шумом накидаються на хижака, загрозливого для кладок яєць або пташенятам. Тривога, піднята птахом, який помітив небезпеку, мобілізує інших. Птахам спільно вдається виганяти великих хижаків, з якими вони не впоралися б поодинці, — сов, яструбів, песців та ін.

щухи) частіше виникають на основі розростання сімейних груп, зі збереженням зв’язків між сім’ями. Складні колонії в суспільних комах, таких як мурашки, терміти, бджоли, виникають на основі значного розростання сім’ї. У колоніях-сім’ях комахи спільно виконують більшість основних функцій: розмноження, захисту, забезпечення кормом себе і потомства, будівництва тощо. Тут існує обов’язковий розподіл праці та спеціалізація окремих особин, вікових груп на виконання певних операцій. Члени колонії діють на основі постійного обміну інформацією між собою.

У чому полягають особливості поведінки тварин у зграї?

колоніальне гніздування або колективне годування. Для групового полювання взимку виникають вовчі зграї. Хижакам вдається гуртом упоратися з великими копитними, на яких полювання поодинці часто безрезультатне. При груповому полюванні вовки зазвичай практикують переслідування з виходом на перехоплення жертви, наганяння жертви на засідку або захоплення її в кільце, що вимагає узгодженості та координації дій усіх особин.

У чому полягають особливості поведінки тварин у стаді?

об’єднання тварин порівняно зі зграям. Тут здійснюються всі основні функції життя виду: добування корму, захист від хижаків, міграції, розмноження, виховання молодняку тощо. В основі групової поведінки тварин у стадах лежать взаємини домінування–підпорядкування, засновані на індивідуальних відмінностях між особинами. Одним з варіантів організації стад є групи з тимчасовими або відносно постійними лідерами. Це особини, на яких концентрується увага інших, а вони, у свою чергу, своєю поведінкою визначають напрямок переміщення, місця годівлі, реакцію на хижака тощо. Діяльність лідера не спрямована безпосередньо на підпорядкування інших особин. Лідером стає більш досвідчений член стада. Стадо діє як єдине ціле, наслідуючи лідера. Так, стада північних оленів, як правило, ведуть старі вожаки. Вони краще за інших орієнтуються при міграціях і нападі хижаків, тому що періодично це їм доводиться робити поодинці.

Біологічний сенс системи домінування–підпорядкування полягає у виробленні узгодженої поведінки групи, вигідної для всіх її членів. Після «розстановки сил» тварини не витрачають зайвої енергії на індивідуальні конфлікти, а в цілому група отримує переваги, підкоряючись найбільш сильним і досвідченим організмам. Це має велике значення для вирощування молодняку, забезпечення захисту від хижаків, попередження від небезпеки, міграцій і т. д. Наприклад, у складних ситуаціях гинуть здебільшого слабкі, підлеглі особини, але під захистом групи вони мають більше шансів вижити, ніж поодинці. Підпорядкування чітко виражене не тільки в стадах у ссавців, але і в колоніях у птахів, у безхребетних: комах (цвіркунів), деяких ракоподібних.

Заповнення таблиці

Груповий спосіб життя

Тип групового способу життя

Колонії

Зграї

Стада

 

 

Розповідь учителя

припадає не менше 3 гнізд. В овець поза стадом частішають пульс і дихання. При вигляді стада, що наближається, ці процеси нормалізуються.

.

 

   Ієрархія в групі

Розповідь учителя

:

і т. д.;

;

;

;

.

.

 

Лоренцем

Розповідь учителя

язки тварин в анонімних угрупованнях є безадресними та однаково спрямованими на всіх представників спільноти. Такий тип угруповань характеризується відсутністю постійної структури. У них немає ієрархії: ані лідерів, ані підлеглих. Анонімні угруповання часто демонструють дивовижну згуртованість і доцільність групових дій. Пригадаємо рух косяка ставрид, який збивається в щільну кулю, щоб захиститися від хижаків (акул чи дельфінів).

Анонімні угруповання, члени яких не проявляють агресії до нових особин свого виду, дістали назву відкритих. До них належить, наприклад, табун жирафів, які приєднуються до групи родичів, а потім так само легко полишають її.

чужака всі її дорослі члени накидаються на нього і виганяють.

Постановка проблемного питання:

— Як ви вважаєте, за якою ознакою пацюки відрізняють «чужинця»?

)

Вправа «Поміркуй»

— Зробіть припущення, які ознаки притаманні особистісним угрупованням.

.

 

   Комунікація тварин

Розповідь учителя

взаємодії.

:

— Як ви вважаєте, який засіб комунікації є найпоширенішим серед тварин?

Очікувана відповідь учнів:

Найчастіше тварини спілкуються одна з одною за допомогою звуків: гавкоту, вереску або співу.

Розповідь учителя

обмінюються ультразвуковими сигналами, яких ми не чуємо.

Звукові сигнали особливо важливі на далеких відстанях, а інші види сигналів зазвичай використовують під час безпосереднього контакту.

Одним із засобів комунікації тварин є запах.

Запитання учням:

— Для чого слугує запах?

:

Запах слугує для привертання особини протилежної статі, визначення ворогів і родичів, позначення території або шляху прямування.

Розповідь учителя

Велике значення має також поза, дотик. Самка колючки не почне відкладати ікру, доки самець не здійснить ритмічні поштовхи в основу її хвоста. Птахи підтримують згуртованість зграї систематичними, з невеликим інтервалом, короткими криками. Самець у них часто має набагато яскравіше оперення, ніж самка, що також є комунікативною ознакою, особливо під час шлюбних ігор. Надзвичайно цікавим засобом передачі інформації є танці медоносних бджіл.

 

Повідомлення учня «Комунікація у бджіл».

 

   Узагальнення і закріплення знань

   «Поміркуй».

Чи можна вважати скупчення сарани зграєю?

Чи можна вважати скупчення комарів зграєю?

   «Перехресне опитування».

Учні об’єднуються в групи. Кожна група складає по два запитання для інших груп.

   Заповнити таблицю.

Суспільного способу життя

Одиночного способу життя

Суспільного способу життя

 

 

 

 

 

   «Творча лабораторія».

— Установіть ознаки подібності і відмінності зграї та стада.

— Установіть ознаки подібності і відмінності колонії та стада.

— Установіть ознаки подібності і відмінності зграї та колонії.

 

6.   Підбиття підсумків уроку

Учитель виставляє оцінки, учні обмінюються враженнями від уроку.

 

   Домашнє завдання

7.1.   Завдання для всього класу.

Підручник   

Зошит   

7.2.   Індивідуальні та творчі завдання.

Підібрати цікаву інформацію про територіальну поведінку тварин.

 

 

 

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *