5 н_с_а

Тіректік бұранданың белгіленуі:

A) S50x8-7e

B) М24х1,25

C) G1/2 LH-A

D) Тr20х8-8е

E) S50x8-7H

F) Tr40x6-7е

G) S80x20(р5)-7h

H) G1LH-B-40

 

Кинематикалық бұрандалар түрлері:

A) трапециялық

B) тіректік

C) тікбұрышты

D) дөңгелек

E) үшбұрышты

F) ирек

G) конусты

H) қиғаш

 

Құбырлық пен арматуралық бұрандалар түрлері:

A) трапециялық

B) құбырлық тіректік

C) тікбұрышты

D)құбырлық цилиндрлік

E) үшбұрышты

F) дюймді

G) құбырлық конустық

H) коустық дюймді

 

Бұрандалы бекіту бұйымдарының түрлері:

A) бұрандамалар

B) бұрамасұқпалар

C) бұрамалар мен сомындар

D) тығыршықтар

E) үшбұрышты

F) сіргелер

G) сұққыштар

H) төртбұрышты

 

Конустық дюймді бұранданың қолданылуы, белгіленуі:

A) май құбыржолдары

B) су құбыржолдары

C) цилиндрлік біріктірулер

D) К3/4

E) G ¼

F) МК30х2

G) конустық біріктірулер

 

Бұранданың құрылымдық және технологиялық элементтері:

A) қиықжиек

B) бұранданың сілемі

C) бұранданың шалаойымы

D) бұранда көрінісі

E) бұранда диамтрі

F) ішкі диаметрі

G) сыртқы диаметрі

 

Бұрандамалардың орындаулары:

A) 1 орындау

B) 2 орындау

C) 3 орындау

D) 5 орындау

E) 7 орындау

F) 8 орындау

G) 9 орындау

H) 10 орындау

 

8. Бұранданың негізгі параметрлері:

A) диаметрі

B) адымы

C) профилі

D) қалыңдығы

E) доғасы

F) көлемі

G) алаңы

H) көлбеуі

 

Бұрандалы қосылыстардың кескіндері былай орындалуы мүмкін:

A) Күрделі

B) Конструкциялық

C) Шартты

D) Салыстырмалы

E) ықшамдалған

F) Жан-жақты

G) Геометриялық

H) Практикалық

 

Техникада ең жиі тараған кілтектер:

A) радиалды

B) үшбұрышты

C) тоқтатқыштық

D) призмалы

E) сыналы

F) сегменттік

G) конус тәріздес

H) пирамидалық

 

11. Бұрандамалардың орындауларындағы ерекшеліктері:

A) басы мен сырығында тесігі жоқ

B) сырықта бір тесігі бар

C) басында екі тесігі бар

D) сырықта екі тесігі бар

E) басында үш тесігі бар

F) басында бір тесігі бар

G) сырықта кертігі бар

H) сырықта ойығы бар

 

Жинақ түрлері:

A) өлшеуіш апаратура жинағы

B) қордағы бөлшектер

C) циркуль жинағы

D) тетік сызбаы

E) толқынды сызық

F) бұранда сызбасы

G) негізгі көрніс

H) толықтырушы көрніс

 

Кешен түрлері:

A) кеме

B) радиостанция

C) ракеталық қондырғы

D) тетік

E) толқынды

F) бұранда

G) көрніс

H) толықтырушы көрніс

 

14. Құрастыру бірлігі:

A) білдек

B) суытқыш

C) телефон апараты

D) тетік сызбасы

E) толқынды сызық

F) бұранда сызбасы

G) қосымша көрініс

H) толықтырушы көрініс

 

15. Құрамдас бұйымдар:

A) тетік

B) құрастыру бірлігі

C) кешен

D) жинақ

E) көрініс

F) сұлба

G) нобай

H) кескін

 

16. Бұйымдар түрлері:

A) Тетік

B) құрастыру бірлігі

C) кешен,жинақ

D) сызба түрі

E) толқынды

F) бұранда

G) негізгі көрні

H) толықтырушы

 

Құрылмалық құжаттар:

A) төлнұсқа,түпнұсқа

B) түпнұсқа көшірме

C) көшірме

D) сызба тілігі

E) сұлба

F) бұранда

G) теориялық сызба

H) габариттік сызба

 

Жобалық құжаттар:

A) техникалық ұсыныс

B) нобайлық жобалау

C) техникалық жобалау

D) техникалық шарттар

E) түсіндірме хат

F) жинақтау сызбасы

G) теориялық сызба

H) габариттік сызба

 

Жұмыстық құжаттар:

A) тетік сызбасы

B) құрастыру сызбасы

C) сипат тізім

D) техникалық талаптар

E) түсіндірме жобасы

F) конустың сызбасы

G) пирамида сызбасы

H) цилиндрдің сызбасы

 

Мәтіндік конструкторлық құжаттар:

A) құрастыру сызбасы

B) жалпы сызба

C) түсіндірме жазба

D) сипат тізім

E) техникалық шарттар

F) құрама сызба

G) тетік сызбасы

H) эскиз

 

Графикалық конструкторлық құжаттардың түрлері:

A) құрастыру сызбасы

B) жалпы көрністегі сызба

C) тетіктің сызбасы

D) бөлшектеу

E) жинақтау

F) сипат тізім

G) түсініктеме хат

шарттар

 

Жиынды база:

A) өңдеу басталатын жазықтық

B) түзу сызық

C) симметрия осьі

D) үшбұрыш жазықтық

E) толқын сызық

F) ирек сызық

G) винттік сызық

H) конус беті

 

Базалар түрі:

A) конструкторлық

B) технологиялық

C) өлшеуіш

D) үшбұрыш

E) техникалық

F) бұрыштық

G) қозғалғыш

H) деңгейлік

 

Нобайды орындайтын қағаз:

A) Торкөз қағаз

B) ақ қағаз

C) сызба қағазы

D) картон

E) қатты қағаз

F) түрлі- түсті қағаз

G) көгілдір қағаз

H) қызғылт қағаз

 

25. Эскиз бойынша тетікті дайындау үшін сызбада келесі техникалық талаптарды көрсету керек:

A) материалға

B) дайындамаға

C) термиялық өңдеуге

D) бұйымға

E) сипат тізімге

F) элементке

G) жазбаға

H) штрихтауға

 

26. Тетік нобайы – бұл:

A) компьютердің көмегімен орындалған сызба

B) құрама сызбаның көшірмесі

C) тетік сұлбасы

D) қолмен орындалған сызба

E) масштабы дәл сақталмаған сызба

F) тетіктің жеке элементтерінің өлшемдері арасындағы пропорция сақталатын сызба

G) дәл масштабты сызба

H) тетіктің жеке элементтерінің өлшемдері арасындағы пропорция сақталмайтын сызба

 

27. Өлшемдерді қондыру әдістері:

A) тізбектелген

B) координаталық

C) аралас

D) радиалды

E) меридианды

F) бұрышты

G) сызықты

H) көлбеу

 

28. Құрастыру сызбасын орындағанда қолданылатын ықшамдаулармен көрсетпеуге болатын бөліктері:

A) фаскалар

B) радиустар

C) ойықтар

D) шпонкалар

E) бұрандалар

F) құлақшалар

G) трапециялар

H) төртбұрыштар

 

29. Сипат тізімделетін бұйымдар тобының түрлері:

A) тетіктер

B) құрама бірліктер

C) комплекстер

D) жинақтар

E) түйіндер

F) сұлбалар

G) эскиздер

H) құлыптар

 

Кеңістікке және проекция жазықтығына қатысты нүктенің орналасуы:

A) проекция жазықтығына

B) проекция осьіне

C) проекция координаталарына

D) түзуге параллель

E) қиюшы түзуге

F) жазықтыққа

G) бетке

 

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *