7кл 53урок

Урок № 53

. Міграція тварин

 

сформувати знання учнів про способи орієнтування тварин, хомінг; розширити знання про особливості міграції тварин; розвивати логічне мислення, творчу активність учнів; формувати вміння і навички роботи з підручником; уміння встановлювати взаємозв’язки; закріпити індивідуальні вміння складати запитання; виховувати етично-ціннісне ставлення до природи.

учні наводять приклади міграції тварин, способів орієнтування тварин; пояснюють причини міграції тварин.

Обладнання:

 

 

урок засвоєння нових знань.

 

   Організаційний момент

Привітання учнів, перевірка їх готовності до уроку. Створення робочого настрою.

 

   Перевірка домашнього завдання й актуалізація опорних знань учнів

   «Термінологічне лото».

На дошці прикріплені аркуші з номерами, на зворотному боці яких записані терміни. Учні виходять до дошки вибирають аркуш і дають визначення терміну.

інстинкт, безумовний рефлекс, умовний рефлекс, навички тощо.

   «Установи відповідність».

.

захист самцем триголової колючки кладки запліднених ікринок

 

Відповіді:

».

ифічність безумовних рефлексів?

 

 

   Мотивація навчальної діяльності

Слово вчителя

у своїй книзі «Таємниці міграції тварин» описував досліди, коли кішок вивозили з міста в темному, наглухо закритому ящику за багато миль від будинку. Причому по дорозі намагалися заплутати сліди, кружляючи, повертаючись назад і т. п. Неможливо уявити, що кішки могли запам’ятати дорогу. Потім їх випускали з ящиків і поміщали в центр великого лабіринту з 28 виходами. Більшість кішок обирали вихід, який був спрямований у бік будинку.

Постановка проблемного питання:

— Як орієнтуються тварини?

— Як вони знаходять шлях додому?

Визначення разом з учнями мети і завдань уроку.

 

   Засвоєння нового матеріалу

План пояснення нового матеріалу

1.   Способи орієнтування тварин. (Розповідь учителя, бесіда, технології «Мікрофон», «Мозковий штурм», постановка проблемних питань.)

Міграція тварин. Хомінг. (Розповідь учителя, бесіда, самостійна робота з підручником, технологія «Мікрофон», складання опорного конспекту.)

Способи орієнтування тварин

:

Пригадайте з курсу географії:

Що таке орієнтування на місцевості?

Які природні обєкти використовувала людина з давніхдавен для орієнтування на місцевості?

)

Завдання для учнів:

Дайте визначення поняттю «орієнтування тварин».

Очікувана відповідь учнів:

.

Технологія «Мікрофон»

Які ви знаєте способи орієнтування тварин?

)

чителя

на дуже простих принципах. Однією з найпростіших форм просторової орієнтації є таксис.

:

Пригадайте, що таке таксис.

.)

Яким може бути таксис?

Наведіть приклади таксисів.

Очікувана відповідь учнів:

.

«Мозковий штурм»

кажани.

?

.

Розповідь учителя

.

Постановка проблемного питання:

Чому тварини для ехолокації використовують саме високочастотні звуки (ультразвук)?

й деякі салангани.

Проектування зображення на екран:

 

Яким тваринам притаманні найдосконаліші форми ехолокації?

)

Проектування зображення на екран:

 

Для чого вони її використовують?

)

Розповідь учителя

.

Постановка проблемного питання:

Як птахи орієнтуються під час тривалих міграцій?

Доведено, що під час таких міграцій птахи орієнтуються за положенням Сонця на небосхилі, зір на нічному небі. Деякі з них здатні визначати положення магнітних полюсів («магнітний компас»).

 

Хомінг

:

Пригадайте, що таке міграція.

:

що просторово віддалені одне від одного.

:

.

чителя

Міграції можуть бути сезонними та добовими (протягом одного дня).

:

Наведіть приклади тварин, яким притаманна сезонна міграція.

)

Наведіть приклади тварин, яким притаманна добова міграція.

).

яким не сидиться на місці.

:

Серед яких тварин найбільше мігруючих видів?

Очікувана відповідь учнів:

Найбільш відомими мігруючими тваринами є птахи і риби.

Наведіть приклади мігруючих птахів і риб.

)

 

 

учителя

.

.

хребетних тварин. Також відомі міграції серед комах і ракоподібних.

з підручником

итання для опрацювання:

здатні до міграції?

)

Технологія «Мікрофон»

покинути обжиті місця.

Складання опорного конспекту:

місць:

втеча від несприятливих кліматичних умов;

пошук сприятливих місць для розмноження;

єктів.

Розповідь учителя

.

ластоногі).

везені від гніздової території за 2000–6000 км, повертаються на свої гнізда, пролітаючи в середньому по 200–500 км на день.

Це цікаво

ий дуже високий рівень хомінгу.

 

 

   Узагальнення і закріплення знань

   «Біологічний футбол».

Учень ставить запитання за темою уроку та називає ім’я учня, який дає на нього відповідь. У випадку, коли відповідь правильна, учень, який її дав, ставить своє питання та називає ім’я іншого учня, який на нього буде відповідати і т. д.

 

.

1. Які ви знаєте способи орієнтування тварин?

Що таке міграція?

3. Які основні причини міграцій?

Що таке хомінг?

5. У яких тварин найяскравіше виражений «інстинкт дому»?

.

.

 

 

   Підбиття підсумків уроку

Технологія «Незакінчені речення».

Учні працюють з відкритими реченнями, наприклад:

— На сьогоднішньому уроці для мене найважливішим відкриттям було…

— Урок важливий, тому що…

— Мені сподобалося…

— Мені не сподобалося…

— Від наступного уроку я чекаю…

 

   Домашнє завдання

   Завдання для всього класу.

   

   

   Індивідуальні та творчі завдання.

Робота в групах.

— Опрацювати матеріал з теми «Форми поведінки» та підготувати комп’ютерні презентації на теми:

I група — «Харчова поведінка»;

II група — «Репродуктивна поведінка (батьківська)»;

III група — «Захисна поведінка»;

IV група — «Дослідницька поведінка»;

V група — «Гігієнічна поведінка».

 

 

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *