7-mizhnarodna-yuridichna-konferentsiya1

Міністерство освіти і науки України

Національний технічний університет України

»

Факультет соціології і права

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Katedra Prawa Gospodarczego

Ліга студентів Асоціації правників України

 

 

 

Міжнародна науково-практична конференція

 

Правове регулювання суспільних відносин в умовах демократизації Української держави

року

 

Конференція буде працювати за секціями:

 

суспільних відносин

М.Г., к.ю.н., доц. Єгорова В.С.)

О. О., ст.викл. Тихонюк О.В.)

К. Л., к.ю.н., доц. Павленко І. В.)

Право інтелектуальної власності

викл. Юдкова К. В.)

процесу

ст. викл. Бежевець А.М.,)

та судова експертиза

, к.ю.н., доц. Петряєв С. Ю.)

управління та адміністрування

А. А.)

(Наукові керівники: к.ю.н., доц. Тараненко М.М., ст.викл. Гожій І.О., ст. викл. Солончук І. В.)

ференції: українська, російська, англійська.

Шановні викладачі, науковці, аспіранти, студенти та юристи-практики!!!

в електронному варіанті:

заявку на участь в конференції(див. вимоги);

2. тези доповіді(див. вимоги до оформлення);

3. для студентів – рецензію або відгук наукового керівника із рекомендацією тез до публікації

За результатами конференції буде опубліковано збірник матеріалів.

.kpi.ua/

Отримання оргкомітетом матеріалів для участі у конференції буде підтверджене нашим повідомленням про отримання на вказану Вами електронну адресу. У разі, коли Ви не отримали підтвердження, просимо звертатись до оргкомітету.

.

Організаційний внесок сплачується після отримання запрошення за реквізитами, вказаними в ньому.

Організаційний внесок включає вартість програмних матеріалів, збірки матеріалів конференції. Збірку матеріалів можна буде отримати на пленарному засіданні конференції , а також в оргкомітеті конференції.

з перебуванням на конференції (проїзд, проживання, харчування, тощо) оплачуються учасниками за власний рахунок, або за рахунок сторони, що їх відряджає.

Програма конференції буде надіслана разом з запрошенням на конференцію.

ена в заявці (кількість діб).

Вимоги до оформлення тез

;

Кожна додаткова сторінка оплачується окремо — 30 грн.

звання, місце роботи: шрифт Times New Roman, кегель – 14. Наприклад:

Сидоров І. І.

НТУУ «КПІ ім. Ігоря Сікорського»

Науковий керівник:

к.ю.н, доцент,

ФСП НТУУ «КПІ ім. Ігоря Сікорського».

   

Забезпечення законності у державному управлінні

, шрифт Times New Roman, кегель – 14, міжрядковий інтервал 1,5.

(без лапок). У тексті посилання позначаються квадратними дужками із вказівкою в них порядкового номера джерела за списком та через кому – номера сторінки (сторінок), наприклад: [1, с.56].

 

Вимоги до електронного варіанта заявки та тез доповіді

:

Прізвище

я

По батькові

Повна назва навчального закладу, в якому навчається/працює доповідач

Посада

Науковий ступінь

Вчене звання

Назва факультету, курс (для студентів та курсантів)

Тема виступу(доповіді)

Секція

Домашня адреса

Контактні телефони (домашній, мобільний)

Електронна пошта (e-mail)

.

».

http://visnyk-psp.kpi.ua/

 

Контакти:

net

1157391

https://vk.com/nauka_fsp

З повагою, Організаційний комітет!

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *